Notariusz Gwiaździsta - Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-WiliczkiewiczNotariusz Gwiaździsta

Klienci, którzy potrzebują sporządzenia aktów notarialnych na terenie Wrocławia mogą zgłosić się do Kancelarii Notarialnej Anny Borzemskiej - Wiliczkiewicz. Do kancelarii można zgłaszać się w kwestiach jakimi są: umowa sprzedaży i przedwstępna umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, umowa dożywocia, umowa zniesienia współwłasności i umowa o dział spadku, umowa deweloperska i umowa przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej, umowa majątkowa małżeńska, umowa o podział majątku wspólnego, umowa spółki, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki, pełnomocnictwo, testament, czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wiliczkiewicz
Tel.: 786929511
ul. Gwiaździsta 16 / 1
53-413 Wrocław
dolnośląskie
NIP: 8992296107
REGON: 021836860