Specjaliści Firemar.pl - Uzgodnienie projektu ppożUzgodnienie projektu ppoż

Firma FireMar reprezentowana jest przez specjalistów, którzy zajmują się uzgadnianiem warunków projektów z zakresu przeciwpożarowego. Uzgadnianie projektów z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych odbywa się zawsze według ustalonego harmonogramu. Specjalista sprawdza stan techniczny określonych budynków, sugerując się zapisami prawnymi. Celem przeprowadzonych ekspertyz jest zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w nowopowstałym budynku. Z rzeczoznawcą warto skontaktować się już na etapie projektowania budynku. Osoba ta ma bowiem uprawnienia do sporządzenia niezbędnych ekspertyz, co reguluje ustawa.
FireMar Inżynieria Pożarowa Sławomir Staniszewski
Tel.: 698667665
al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie
NIP: 8652382285
REGON: 369080020
FB /