Zespół Sygnalistów Myśliwskich

,,OCHOTA" ZO PZŁ w Białymstoku

Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,

Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,
I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem"

Któż z nas myśliwych, sympatyków łowiectwa nie słyszał tej ponadczasowej frazy utrwalonej przez Adama Mickiewicza w ,,Panu Tadeuszu". Frazy, która natychmiast przywołuje na myśl czasy, gdy w pierwotnych puszczach i gajach odbywały się wielkie królewskie łowy będące niejednokrotnie elementem dworskiego życia. Używane przy tej okazji rogi myśliwskie ułatwiały organizację i komunikację między polującymi, oraz nadawały uroczystego charakteru samemu polowaniu. Skomponowane na przestrzeni dziejów sygnały i muzyka myśliwska stały się z czasem integralną częścią polskiej kultury łowieckiej.


Czym się zajmujemy:


Zespół Sygnalistów Myśliwskich ,,OCHOTA" działający przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Białymstoku jako jeden z nielicznych promuje sygnały i muzykę myśliwską na terenie północno-wschodniej Polski. Zajmujemy się profesjonalną oprawą muzyczną polowań, mszy hubertowskich, uroczystości leśnych i myśliwskich. W swoim repertuarze posiadamy szeroką gamę tradycyjnych sygnałów, fanfar i marszy myśliwskich, które wzbogacamy własnymi kompozycjami. Zespół Sygnalistów Myśliwskich ,,OCHOTA" ZO PZŁ w Białymstoku pragnie kultywować polskie zwyczaje łowieckie i dzielić się z Państwem pięknem sygnałów oraz muzyki myśliwskiej.


Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Kierownik zespołu
Łukasz Birycki